Báo giá sơ bộ SAP Business One Cloud – gói dành cho doanh nghiệp nhỏ tối đa 5 người dùng

Các dịch vụ chi trả 1 lần
Có 2 loại dịch vụ: tư vấn triển khai và hỗ trợ vận hành
Các dịch vụ chi trả hàng tháng
Vui lòng chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng của quý khách

Total 0