Cột mốc & con số

SAP Business One achievement number

Hành trình của SAP Business One

Chặng đường đã qua
Phiên bản hiện tại
Lộ trình sản phẩm

Kiến trúc hệ thống

nền tảng xây dựng SAP Business One
 1. Triển khai linh hoạt 2 phương thức On premise / Cloud
 2. Có 2 phiên bản nền tảng quản trị dữ liệu SQL hoặc SAP HANA để lựa chọn triển khai 
 3. Tất cả quy trình kinh doanh chuẩn đều được đáp ứng
 4. Bộ công cụ phát triển phần mềm giúp việc tùy biến và phát triển các chức năng theo nhu cầu
 5. Nền tảng tích hợp sẵn sàng để mở rộng hệ sinh thái của doanh nghiệp
 6. Lớp dịch vụ hỗ trợ giao tiếp với các ứng dụng bên ngoài cả SQL và SAP HANA
 7. Hỗ trợ vận hành ứng dụng trên nền tảng web và mobile
 8. Chi phí sở hữu thấp và nền tảng hỗ trợ bảo trì hiệu quả

Tích hợp dễ dàng

erp cổng tích hợp

Cổng tích hợp (Integration Hub) và các tham số đã được cấu hình sẵn kết nối với các nền tảng phổ biến: kinh doanh trực tuyến, CRM, logistics và hợp nhất dữ liệu của tập đoàn,…Hệ sinh thái của doanh nghiệp đã được SAP chuẩn bị sẵn sàng. Doanh nghiệp chỉ việc kích hoạt các cổng kết nối của ứng dụng bên thứ 3 theo hướng mở rộng mô hình kinh doanh:

 1. Intercompany Solution (Consolidation)
 2. SAP Business One for RFQ
 3. FedEx, DHL, UPS
 4. Shopify, Woo Commerce, Magento
 5. Salesforce, Microsoft Dynamics 365 Sales, Mailchimp, SendGrid
 6. Expensify

Mở rộng hệ sinh thái của doanh nghiệp theo nhu cầu