March 2024

ERP SAP Business One (SAP B1)

Những hạn chế của ERP SAP Business One (SAP B1) tại thị trường Việt Nam và cách khắc phục

SAP Business One là phần mềm quản lý doanh nghiệp phổ biến rộng rãi đã được các công ty trên toàn cầu sử dụng để hợp lý hóa và kiểm soát hiệu quả hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, dường như có một số hạn chế đến từ bộ giải pháp ERP SAP …

Những hạn chế của ERP SAP Business One (SAP B1) tại thị trường Việt Nam và cách khắc phục Read More »

Phân biệt các loại bộ định mức (Bill of Materials) trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1)

Có 4 loại bộ định mức nguyên vật liệu (Bill of Materials – BOM) trong hệ thống ERP SAP Business One 1. Production (dành cho sản xuất) Đây là BOM dành cho hoạt động sản xuất, đại diện cho một sản phẩm hoàn chỉnh (cha) bao gồm các thành phần nguyên vật liệu (Item), nguồn lực (Resource) …

Phân biệt các loại bộ định mức (Bill of Materials) trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1) Read More »