Quản lý tài chính - Financials Module

Quản lý tài chính với SAP Business One

Quản lý tài chính (Finance Management) là một trong những yếu tố quan trọng trong việc quản lý doanh nghiệp. SAP Business One là phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện cung cấp tính năng quản lý tài chính mạnh mẽ và hoàn hảo. Tính năng này của SAP Business One bao gồm các …

Quản lý tài chính với SAP Business One Read More »