Chỉ số OEE MES ERP

7 cách giúp cải thiện chỉ số OEE trong nhà máy sản xuất

Chỉ số OEE là gì? Hiệu suất tổng thể thiết bị OEE (Overall Equipment Effectiveness) là một chỉ số tiêu …

7 cách giúp cải thiện chỉ số OEE trong nhà máy sản xuất Read More »