CRM and ERP

Tích hợp CRM và ERP có thể mang lại lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp của bạn

Giống như hai mặt của đồng tiền, quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hoạt động cùng nhau để giữ cho doanh nghiệp của bạn hoạt động trơn tru. Mặc dù chúng có nhiều điểm chung và trong một vài trường hợp chúng có thể được sử …

Tích hợp CRM và ERP có thể mang lại lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp của bạn Read More »