Sản xuất

Phân biệt các loại bộ định mức (Bill of Materials) trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1)

Có 4 loại bộ định mức nguyên vật liệu (Bill of Materials – BOM) trong hệ thống ERP SAP Business One 1. Production (dành cho sản xuất) Đây là BOM dành cho hoạt động sản xuất, đại diện cho một sản phẩm hoàn chỉnh (cha) bao gồm các thành phần nguyên vật liệu (Item), nguồn lực (Resource) …

Phân biệt các loại bộ định mức (Bill of Materials) trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1) Read More »

big data and ai dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo

5 cách big data và AI ảnh hưởng đến quy trình sản xuất

Công nghệ đã trở thành một sức mạnh lan tỏa và tác động đến mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta; và lĩnh vực sản xuất cũng không ngoại lệ. Một sự thay đổi sâu sắc đang diễn ra trong cách thực hiện các quy trình sản xuất. Các quy trình sản xuất đang …

5 cách big data và AI ảnh hưởng đến quy trình sản xuất Read More »

doanh nghiệp sản xuất

10 điều mà các doanh nghiệp sản xuất nên mong đợi từ phần mềm ERP

Các doanh nghiệp sản xuất không ngừng tìm kiếm cách thức để nâng tầm và một cách để làm điều đó là thông qua đầu tư vào ERP. Nhưng không phải tất cả các hệ thống ERP đều được tạo ra như nhau, và không phải tất cả đều phù hợp với mọi nhu cầu …

10 điều mà các doanh nghiệp sản xuất nên mong đợi từ phần mềm ERP Read More »

Cách các nhà sản xuất nhỏ có thể triển khai các công nghệ kỹ thuật số

Công nghiệp 4.0, hay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thường được biết đến với việc thúc đẩy các ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và tự động hóa nhiều hơn. Với các báo cáo của chính phủ Anh từ năm 2017 cho thấy việc kỹ thuật số hóa lớn hơn có …

Cách các nhà sản xuất nhỏ có thể triển khai các công nghệ kỹ thuật số Read More »