Quản lý thu mua purchasing module

Quản lý thu mua và MRP với SAP Business One

Trong kinh doanh, quản lý thu mua (Purchasing Management) và tiến trình sản xuất là hai yếu tố quan trọng để đảm bảo sản xuất chạy mượt mà và đảm bảo tính ổn định của chuỗi cung ứng. SAP Business One cung cấp tính năng quản lý thu mua và MRP (Material Requirement Planning) mạnh …

Quản lý thu mua và MRP với SAP Business One Read More »