Quản lý thu mua purchasing module

Quản lý thu mua và MRP với SAP Business One

Trong kinh doanh, quản lý thu mua (Purchasing Management) và tiến trình sản xuất là hai yếu tố quan trọng …

Quản lý thu mua và MRP với SAP Business One Read More »