gia tang pham vi dự án ERP

Làm thế nào để ngăn ngừa gia tăng phạm vi trong quá trình triển khai ERP

Trưởng dự án phải đề phòng các rủi ro tiềm ẩn khác nhau đối với các dự án triển khai ERP, bao gồm chi phí vượt mức, mất nhân viên chủ chốt trong nhóm triển khai và rủi ro về lịch trình. Một nguy cơ tiềm ẩn quan trọng khác là hiện tượng gia tăng phạm vi …

Làm thế nào để ngăn ngừa gia tăng phạm vi trong quá trình triển khai ERP Read More »