Quy trình bán hàng Sales

Quản lý bán hàng trong hệ thống SAP Business One

Quản lý bán hàng (Sales) là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. SAP Business One (SAP B1) cung cấp cho người dùng một giao diện dễ sử dụng và mạnh mẽ để quản lý toàn bộ quá trình bán hàng, từ lập đơn hàng cho đến …

Quản lý bán hàng trong hệ thống SAP Business One Read More »