quản lý kho warehouse management

Quản lý kho với SAP Business One

Tính năng quản lý kho (Warehouse management) với sự hỗ trợ của barcode là một trong những tính năng quan trọng trong SAP Business One, giúp doanh nghiệp quản lý các kho hàng một cách hiệu quả và chính xác. SAP Business One cung cấp các chức năng như quản lý nhập và xuất hàng, …

Quản lý kho với SAP Business One Read More »