Quản lý thu mua purchasing module

Quản lý thu mua và MRP với SAP Business One

Trong kinh doanh, quản lý thu mua (Purchasing Management) và tiến trình sản xuất là hai yếu tố quan trọng để đảm bảo sản xuất chạy mượt mà và đảm bảo tính ổn định của chuỗi cung ứng. SAP Business One cung cấp tính năng quản lý thu mua và MRP (Material Requirement Planning) mạnh mẽ và linh hoạt để giúp doanh nghiệp quản lý những yếu tố này một cách chính xác và hiệu quả.

Tính năng quản lý thu mua trong SAP Business One cho phép doanh nghiệp quản lý các đơn đặt hàng, giám sát chuỗi cung ứng và theo dõi những nhu cầu vật tư phát sinh liên tục trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nó cũng cho phép bạn dự đoán nhu cầu vật tư, theo dõi và cập nhật thường xuyên để đảm bảo rằng dự trữ luôn đủ để sản xuất tiếp tục mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào.

MRP trong SAP Business One giúp doanh nghiệp tính toán nhu cầu vật liệu và nguồn cung từ nhà cung cấp cho nhu cầu vật tư phát sinh. Nó tự động tính toán nhu cầu vật tư dựa trên kế hoạch kinh doanh, dự báo bán hàng, bộ định mức sản xuất, tồn kho hiện hữu và đảm bảo rằng tất cả vật tư cần thiết đều có sẵn để sản xuất được hoạt động tối ưu và liên tục mà không bị dừng vì thiếu vật tư.

MRP

Tổng quan, tính năng quản lý thu mua và MRP trong SAP Business One giúp doanh nghiệp quản lý và tối ưu hóa chuỗi cung ứng và quản lý nhu cầu vật tư một cách chính xác và hiệu quả. Từ đó tạo động lực để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ theo thời gian.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *