gia tang pham vi dự án ERP

Làm thế nào để ngăn ngừa gia tăng phạm vi trong quá trình triển khai ERP

Trưởng dự án phải đề phòng các rủi ro tiềm ẩn khác nhau đối với các dự án triển khai ERP, bao gồm chi phí vượt mức, mất nhân viên chủ chốt trong nhóm triển khai và rủi ro về lịch trình. Một nguy cơ tiềm ẩn quan trọng khác là hiện tượng gia tăng phạm vi …

Làm thế nào để ngăn ngừa gia tăng phạm vi trong quá trình triển khai ERP Read More »

CRM and ERP

Tích hợp CRM và ERP có thể mang lại lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp của bạn

Giống như hai mặt của đồng tiền, quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hoạt động cùng nhau để giữ cho doanh nghiệp của bạn hoạt động trơn tru. Mặc dù chúng có nhiều điểm chung và trong một vài trường hợp chúng có thể được sử …

Tích hợp CRM và ERP có thể mang lại lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp của bạn Read More »