Bật tính năng ATP nâng cao (Enabling Advanced Available To Promise)

Từ hệ thống SAP Business One, phiên bản dành cho SAP HANA: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> General. Chọn hộp kiểm Enable Advanced Available to Promise, sau đó chọn tiếp nút Yes ở phần thông báo của hệ thống, và nhấn nút Update để xác nhận trong cửa sổ Document Settings

  • Chức năng kiểm tra có sẵn hàng để hứa nâng cao (Advanced Available To Promise) được bật.
  • Nút ATP Checking Rules – Setup xuất hiện. Để khai báo quy tắc kiểm tra ATP, chọn nút ATP Checking Rules – Setup để mở cửa sổ ATP Checking Rule List. Chi tiết xem thêm Defining ATP Checking Rules.
  • Trong thẻ Per Document của cửa sổ Document Settings đối với chứng từ Sales Order, hộp kiểm Activate Automatic Availability Check được bỏ chọn và biến mất.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *