Đổi mật khẩu (Changing Password)

Sử dụng cửa sổ đổi mật khẩu (Changing Password) để thay đổi mật khẩu của người dùng. Vì lý do bảo mật, chúng tôi khuyên nên thường xuyên đổi mới Passwordtrong quá trình sử dụng SAP Business One

Đường dẫn: Administration >>> Setup >>> General >>> Security >>> Change Password.

  1. Nhập password cũ vào ô Old Password
  2. Nhập password mới vào ô New Password
  3. Nhập lại password mới vào ô Confirm
  4. Chọn nút Update để hoàn tất

Đổi mật khẩu Changing Password

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *