Quản lý giải pháp mở rộng (Addon Administration) theo cơ chế Lightweight

Bên cạnh phương pháp quản lý giải pháp mở rộng (Addon) theo cơ chế truyền thống, kể từ phiên bản 9.1 SAP Business One hỗ trợ theo cơ chế Lightweight. Theo đó, các giải pháp mở rộng sẽ được đóng gói theo cơ chế mới và được quản lý ở tầng System Landscape Directory (SLD).

1. Đăng nhập vào dịch vụ quản lý Addon của SLD: https://<IP/servername>:40000/ExtensionManager/

SLD log on

2. Để đăng ký Addon

Trong thẻ quản lý Extensions, nhấp chọn nút Import, cửa sổ Extension Import wizard mở ra.

Nhấp chọn nút Browser để xác định giải pháp được đóng gói theo chuẩn Lightweight, sau đó chọn nút Upload.

SLD Extension Import Manager

3. Để cài đặt Addon cho database cụ thể

Trong thẻ Company Assignment, chọn database muốn được cài đặt với các Addon đã được đăng ký.

Nhấp chọn nút Assign, cửa sổ Extension Assignment Wizard xuất hiện với các danh sách Addon đã được đăng ký.

Nhấp chọn Addon muốn cài cho database và nhấn nút Next 

Extension Assignment

Ở cửa sổ Startup Mode, chỉ định các tùy chọn khởi chạy mặc định (Default Startup Mode) của Addon. Có 4 giá trị:

  • Automatic: khởi chạy tự động ngay khi người dùng đăng nhập vào hệ thống
  • Manual: người dùng phải thực hiện thao tác nhấn nút Start trong cửa sổ Addon Manager >>> Installed Addons nếu muốn khởi chạy.
  • Mandatory: Addon buộc phải chạy cùng với hệ thống SAP Business One. Trường hợp Addon bị ngừng chạy vì bất kỳ lý do gì thì hệ thống SAP Business One cũng bị ngừng hoạt động theo. Người dùng không thể can thiệp quá trình chạy/tắt thủ công đối với các Add-on dạng này.
  • Disabled: Addon bị vô hiệu

Startup Mode

Quản trị hệ thống có thể cài đặt để Addon chạy tự động/ thủ công/ vô hiệu theo từng người dùng.

  • Default: thừa hưởng giá trị từ Default Startup Mode
  • Automatic: khởi chạy tự động
  • Manual: người dùng chủ động bật (Start)  / tắt (Stop) Addon
  • Disabled: bị vô hiệu

User Preferences

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *