Ví dụ về kiểm soát số lượng giao hàng (Example: Controlling Delivery Quantities)

Kiểm soát số lượng giao hàng: khi bạn tạo chứng từ có luồng xuất kho (Delivery / Inventory Transfer) dựa trên Sales Orders, AR Reserve InvoicesInventory Transfer Requests, chỉ số lượng đã được xác nhận vào ngày đã được xác nhận sớm hơn hoặc giống với ngày hiện tại của hệ thống sẽ được sao chép vào tài liệu mà bạn muốn tạo trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1).

Ghi chú

Chức năng này chỉ áp dụng cho các mặt hàng mà quy tắc kiểm tra được xác định là không cho phép giao hàng với số lượng chưa được xác nhận và bị trì hoãn, tức là trong cửa sổ Checking Rule Details, hộp kiểm Allow Delivery of Unconfirmed and Delayed Quantities không được chọn. Chi tiết xem thêm tại Defining ATP Cheking Rules.

 

Cách thực hiện

Đối với đơn hàng đã tạo trong Example: Proposing Delivery Schedules, khách hàng muốn giao hàng vào ngày 2012.8.23. Bạn tiến hành như sau:

  1. Sales A/R >>> Sales Order, và tìm đến Sales Order cần xử lý.
  2. Trong cửa sổ Sales Order, chọn nút Copy To, sau đó chọn Delivery

Cửa sổ Delivery xuất hiện. Lưu ý chỉ số lượng 200 được sao chép đến chứng từ Delivery. Nếu cần thiết, bạn có thể sửa số lượng nhỏ hơn nhưng không thể nhập số lớn hơn.

  1. Để lưu chứng từ Delivery, chọn nút Add.
  2. Để xem liệu số lượng đã xác nhận có giảm do giao hàng hay không, hãy mở đơn đặt hàng được yêu cầu, bấm chuột phải vào dòng có mặt hàng và chọn Delivery Schedule Details.

Cửa sổ Delivery Schedule Details xuất hiện. Số lượng giao dự kiến của ngày 2012.8.23 không được hiển thị.

Delivery Date Qty (Inv. UoM)
25/08/12 100.000
28/08/12 50.000

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *