Ví dụ về kiểm tra có sẵn hàng để hứa (Example: Checking ATP)

Là người bán hàng, bạn đã nhận được đơn đặt hàng với số lượng 100 cho mặt hàng I001 từ khách hàng C001. Bạn muốn xem liệu có sẵn hàng để hứa giao vào ngày 22.08.2012 hay không. Bạn tiến hành như sau:

  1. Từ hệ thống SAP Business One, phiên bản dành cho SAP HANA: chọn biểu tượng ATP Check Icon kiểm tra có sẵn hàng để hứa trên thanh công cụ. Cửa sổ ATP Check xuất hiện.
  2. Trường Item, nhập I001, và chọn mặt hàng có mã I001. Bạn có thể thấy vào ngày 2012.08.22, có sẵn số lượng 300.
  3. Vì có sẵn hàng vào ngày 2012.08.22, nên bạn tạo đơn hàng (Sales Order) và có thể giao chúng cho khách hàng đúng hẹn.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *