Chức năng sơ đồ mối quan hệ (Relationship Map)

Chức năng sơ đồ mối quan hệ (Relationship Map): hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1) cung cấp sơ đồ trình diễn các liên kết giữa các đối tượng trong hệ thống: dữ liệu danh mục và các loại chứng từ có mối liên hệ với nhau trong một quy trình kinh doanh cụ thể: Mua / Bán / Thanh toán / Sản xuất.

Để mở sơ đồ mối quan hệ của một đối tượng cụ thể, chẳng hạn chứng từ bán hàng, nhấp chuột phải vào khu vực chung (Header) của chứng từ và chọn Relationship Map.

Chức năng sơ đồ mối quan hệ Relationship Map

Người dùng có thể thao tác trong cửa sổ Relationship Map:

  • Nhấp đôi chuột trái vào các ô biểu thị chứng từ để mở chứng từ đó.
  • Nếu có file đính kèm, hệ thống sẽ hiển thị biểu tường hình cái kẹp giấy (paper clip) .
  • Hệ thống sẽ hiển thị hình đại diện của dữ liệu danh mục nếu có khai báo hình nền trong thông tin thẻ Remarks.

Chức năng sơ đồ mối quan hệ Relationship Map

  • Người dùng có thể duyệt qua các chứng từ bằng cách nhấp vào nút Go BackGo Forward.
  • Hệ thống cung cấp vài góc nhìn khác:

View

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *