Cách tìm kiếm chức năng trong hệ thống SAP Business One

Để tìm kiếm chức năng trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1), người dùng có thể sử dụng thao táo click chuột hoặc chức năng Search. Ví dụ bên dưới là cách để mở cửa sổ Sales Order.

Thao tác Click: Main menu >>> Sales – A/R >>> Sales Order #
cách tìm kiếm/mở các giao diện chức năng/chứng từ
Thao tác Click chọn
Thao tác Search: nhập từ khóa “order” vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị những chức năng/chứng từ có liên quan >>> Click vào Sales Order #
cách tìm kiếm/mở các giao diện chức năng/chứng từ
Sử dụng search

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *